Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Snap Inc Logo

Ethics Line

Meld online een probleem

Met dit systeem is het eenvoudig om een incident te melden over problemen op de werkplek zoals financiële en auditzorgen, lastig vallen, pesten, diefstal, misbruik van middelen en onveilige omstandigheden.

Bel onze Ethics-lijn

Als je liever anoniem met iemand praat, bel ons dan. Een van onze medewerkers helpt je graag.

Je uitspreken

Als je je uitspreekt, maak je het gehele bedrijf beter.
Wij moedigen ons team aan zich te uiten als er iets niet goed is.

Brief van CEO lezen

Opvolging

Je kunt de status van je melding of vraag controleren via het toegangsnummer en het wachtwoord dat je hebt aangemaakt toen je je melding of vraag verzond.

Stel een vraag

Als je een vraag hebt over ethiek of naleving of over een bedrijfsbeleid, dan kun je die anoniem en vertrouwelijk stellen.

Gedragscode

Snap, Inc. heeft de Zakelijke Gedragscode en Ethiek ontwikkeld (de "Gedragscode") waarin de basisprincipes voor alle medewerkers staan.

Wat kan ik verwachten tijdens het meldingsproces

  We staan klaar om je te helpen als je je zorgen maakt over juridische of ethische kwesties in verband met Snap of diens teamleden, waaronder schendingen van de Gedragscode van Snap. Met name als je getuige bent van of problemen ondervindt met betrekking tot de volgende gebieden, neem dan contact met ons op:

  • Zorgen over boekhouding of audits
  • Omkoping en smeergeld
  • Discriminatie
  • Werknemersrelaties
  • Lastigvallen
  • Represailles
  • Intellectueel eigendom
  • Geschenken en entertainment
  • Onkostendeclaratie (Onkostenvergoedingsregeling)
  • Financiële zorgen
  • Schending van de Gedragscode
  • Schendingen van de regels/voorschriften
  • Belangenverstrengeling
  • Openbaarmaking of misbruik van vertrouwelijke informatie
  • Fraude
  • Informatiebeveiliging
  • Handelen met voorkennis?
  • Beleidsschending
  • Diefstal
  • Handelsnaleving (handelsschending)
  • Zorgen over verkopers
  • Geweld op de werkplek
  • Overwegingen betreffende de veiligheid
  • Milieuprobleem
  • Oneerlijke arbeidspraktijken
  • Mededinging of eerlijke handel

  Je kunt het volgende verwachten:

  • Je zorg wordt serieus genomen.
  • Je wordt waardig en met respect behandeld.
  • Je hoeft je niet te identificeren.
  • Je berichten zijn vertrouwelijk.
  • Je incidentenrapport wordt door Convercent ontvangen en naar de daarvoor aangewezen personen binnen je organisatie gestuurd.
  • Snap behandelt alle incidentmeldingen volgens interne onderzoeksprocedures.
  • Er volgen geen vergeldingsmaatregelen tegen je omdat je te goeder trouw een melding doet.

  Convercent is een derde partij die de hulplijn van Snap beheert. Medewerkers kunnen er zorgen of incidenten delen, met de mogelijkheid anoniem te blijven, waardoor er een sfeer ontstaat dat elke stem gehoord wordt.

  Je melding wordt NIET automatisch naar de politie gestuurd. Snap stuurt je melding alleen naar de politie als Snap vindt dat de politie een kopie moet krijgen of als de wet dat vereist.

  In alle gevallen zullen we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat informatie over een gemeld incident vertrouwelijk blijft en alleen op een 'need to know'-basis en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving wordt meegedeeld. Hieronder staan de verschillende niveaus van anonimiteit waaruit je kunt kiezen:

  • Blijf volledig anoniem: Je geeft je naam of contactgegevens niet prijs. Je identiteit wordt volledig beschermd in de melding.
  • Blijf anoniem voor je organisatie: Je vindt het prima je naam en contactgegevens aan Convercent te onthullen, maar niet aan je organisatie. Convercent kan vertrouwelijk contact met je opnemen om aanvullende informatie over de melding te verzamelen, maar zal je identiteit op geen enkel moment aan je organisatie onthullen.
  • Deel mijn naam en informatie: Je kiest ervoor om je naam en identiteit zowel aan je organisatie als aan Convercent bekend te maken. Je informatie blijft vertrouwelijk en wordt meegedeeld op een 'need to know'-basis.
  All Rights Reserved